Hyödyllisiä linkkejä

PDF-tiedostotietosuojaseloste_os036_25052018.pdf (340 kB)
Osaston tietosuojaseloste

Helsingin Varastotyöntekijät nyt tavoitettavissa myös Instagramissa!

 

https://www.instagram.com/varasto036/

 

PAM ry luottamushenkilöiden verkkoperehdytys - PAM ry

 

Tutustu luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtäviin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin verkossa tehtävän perehdytysmateriaalin avulla.

Materiaali on suunnattu uusille, juuri tehtävään valituille luottamushenkilöille ja se toimii parhaiten Internet Explorer tai Firefox-selaimilla. Materiaali löytyy PAMin verkko-oppimisympäristöstä, johon pääset kirjautumaan osoitteessa:

https://liittokampus.fi/


 

PAM ry - Koulutus 2017, alueelliset ja valtakunnalliset kurssit PAMin jäsenille

KAIKKI PAMin KOULUTUKSET:

http://digilehdet.sanomapaino.fi/3b835173-abe0-424b-9646-c479c08a5845/36


 

Kiljavan päärakennus

 

Tältä sivulta löydät linkkejä joista on apua työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmies toimen hoitamiseen. Kouluttautuminen on olennainen osa luottamustoimen onnistuneessa hoitamisessa.

 

Mikä on Kiljavan opisto

Kiljavan opisto on aikuisten oppijoiden kohtaamispaikka, jossa työelämän kysymykset ovat vahvasti läsnä. Opiskelu Kiljavan eri kursseilla on monessakin mielessä ei-perinteistä opiskelua. Se ei ole vain opiskelua sinänsä, vaan se pyrkii palvelemaan työelämän kehittämistä. http://www.kio.fi/

http://www.sak.fi/luottamushenkiloille/jutut/koulutuksesta-evaita-luottamustehtavan-hoitamiseen-2016-09-20

 


 

Itseopiskelu

Työelämän verkko-opisto on koonnut kaikille avointa opintomateriaalia itseopiskelua varten. Materiaali soveltuu ryhmässä tapahtuvien opintojen aineistoiksi. -SAK

http://www.tyoelamanverkko-opisto.fi/article/10

 


 

Kampanja - terveellinen työ 2016-2017

 

Kampanja - terveellinen työ 2016-2017 Elämän eri vaiheissa

"Koko työuran kestävät turvalliset ja terveyden kannalta hyvät työolot ovat eduksi niin työntekijöille, yrityksille kuin koko yhteiskunnallekin."


 

BLOGIT:

 

http://ttk.fi/ajankohtaista/blogi

http://www.image.fi/blogit

http://blogit.kansanuutiset.fi/

http://puheenvuoro.uusisuomi.fi/

http://blogi.arjenhistoria.fi/

Arjen historia on Työväenmuseo Werstaan, Työväen Arkiston, Kansan Arkiston, Tekniikan museon ja Kultamuseon yhteinen blogi.

 


 

TYÖSUOJELUVALTUUTETTU:

 

Sosiaali ja terveysministeriö

Työturvallisuuskeskus

Työsuojeluvaltuutettu

Aluehallintovirasto

 

http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/etusivu

http://www.tvk.fi/fi/

https://www.thl.fi/fi/

Vaarojen tunnistus ja riskien arviointi:

http://ttk.fi/riskienarviointi

KELA 90 päivän lausunto:

http://www.kela.fi/ohjeita-palveluntuottajalle_tyoterveyshuollon-90-paivan-lausunto

http://www.kela.fi/kun-sairaus-pitkittyy

http://www.mielenterveysseura.fi/fi

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista:

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/index

Tervetuloa mukaan Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjaan!

http://www.terveellinentyo.fi/ 2016-2017

Työkyvyn heikkenemisen varhainen tunnistaminen - uusi suositus 28.9.2016:

http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/media/files/suositus/2016/09/26/Tyokyvyn_heikkenemisen_varhainen_tunnistaminen_1.pdf

TOIMIA-tietokanta on toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista luotettavaa tietoa etsivien ammattilaisten työväline:

http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/

TELMA (lehti) kehittää työelämää, verkkojulkaisu täältä.

Sosiaalivakuutus julkaisu verkossa


 

LUOTTAMUSMIES:

 

Palvelualojen ammattiliitto

https://www.pam.fi/tyo/tyoehtosopimukset.html

SAK

Kilpailukykysopimuksen tuomat muutokset kaupan työehtosopimukseen:

https://www.pam.fi/wiki/kilpailukykysopimuksen-tuomat-muutokset-kaupan-tyoehtosopimukseen.html

Linkki kaupan vuosivapaajärjestelmän sopimustekstiin

Linkki kaupan vuosivapaajärjestelmän soveltamisohjeeseen

Takolta uusi yleisohje ja päivitys vuosityöansion määrittämistä koskevaan ohjeeseen, (21.9.2016):

http://www.tvk.fi/tyotapaturma-ja-ammattitautivakuutus/korvaaminen/ohjeet/etuudet/laskennallinen-lomaraha/

Ohjeita työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämiseen:

http://www.tvk.fi/fi/korvaaminen/ohjeet/etuudet/vuosityoansio/vuosityoansion-maarittaminen/

http://www.findikaattori.fi/fi

Ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä indikaattoreiden muodossa. Indikaattori kertoo ilmiöstä tilastokuvion, taulukon ja analyysitekstin avulla.

 


 

LAKEJA:

 

Finlex

Edilex

Laki työsuojeluhenkilörekisteristä

 


 

MUUTA:

 

Solidaarisuus

Solidaarisuus on ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö

sekä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen.


 

Työväenmuseo Werstas

Museo on erikoistunut sosiaalihistorian sekä työn ja työväestön historian tallentamiseen, tutkimiseen ja esittelyyn. Väinö Linnan aukio 8, Tampere.


 

Työväenliikkeen 100 itsenäisyyden vuotta 2017 sivusto

Verkkosivuilla on muun muassa historia-artikkeleita sekä tapahtumakalenteri työväenjärjestöjen ohjelmasta itsenäisyyden juhlavuonna ja sisällissodan muistovuonna.


 

SAK:n saavutuksia


 

Ylityökielto =

> Ammattiliiton asettama työtaistelutoimenpide

jossa työntekijät kieltäytyvät / pidättäytyvät tekemästä ylitöitä

(vaikka niitä tarjottaisiin) > vapaaehtoisuus.

Ylityö edellyttää aina työntekijän suostumusta.

Suostumus annetaan yleensä joka kertaa varten erikseen.

Lisätietoa esimerkiksi kopioimalla / klikkaamalla oheinen linkki.