Helsingin varastotyöntekijät ry. 036Helsingin Varastotyöntekijät ry toiminnan tarkoitus on edistää jäsentensä ansiotason paranemista, tasa-arvoiseen työyhteisöön pyrkimistä sekä työoloihin ja -puitteisiin liittyvien kysymysten selkeyttämistä. Helsingin Varastotyöntekijät vaikuttaa näihin asioihin ammattiliitton välityksellä, mutta on tarvittaessa suoraan yhteydessä työnantajaan.

Ammattiosastomme jäsenistön muodostavat varasto- ja logistiikka-alan työpaikoilla työskentelevät Palvelualojen ammattiliittoon järjestäytyneet työntekijät.

Helsingin varastotyöntekijät ry. on jäsenenä Palvelualojen ammattiliitossa ja ammattiosastomme edusta Uudenmaan alueella kaupan alan työehtosopimuksen alle järjestäytyneitä varastotyöntekijöitä. 
Puheenjohtajan terveiset kaudelle 2019-2020

Nimi on Aleksi Pakarinen ja toimin ensimmäistä kautta Helsingin varastotyöntkijät ry:n puheenjohtajana. Lähdin perinteikkään ammattiosaston puheenjohtajan pestiin pääasiallisena tarkoituksenani viedä ammattiosaston toimintaa enemmän edunvalvonnalliseen suuntaan ja parantaa luottamusmiesten, sekä jäsenten saamaa tukea. On valitettavaa huomata, että työnantajat ovat pyrkineet erityisesti varastoilla erilaisten epäterveiden työsuhteiden kautta murentamaan neuvotteluvoimaa ja heikentämään työntekijöiden järjestäytyneisyyttä. Jatkossa sen lisäksi, että ammattiosasto tarjoaa harrastetoimintaa jäsenilleen kuten ennenkin, on sen tarkoitus myös avustaa jäseniään, sekä koota luottamusmiehiä yhteen edunvalvonnan parantamiseksi ja kehittämiseksi. 

Työehtojen turvaaminen ei tule onnistumaan, ellei työntekijät vedä yhtä köyttä ja ole valmiita järjestäytymään. Ammattiliitto ei ole kasvoton vakuutusyhtiö vaan se on alalla työskentelevien työntekijöiden muodostama liittouma, jolla pyritään tasapainottamaan neuvotteluasemaa työnantajien kanssa. Helsingin varastotyöntekijät pitävät jäsentensä äänen kuuluvilla suuressa ammattiliitossa. Yksikään työehtosopimus ei muodostu ilman, että siellä on vahva jäsenkenttä taustalla. Liity sinäkin ammattiliittoon ja turvaa tulevaisuuden työehtojen säilyminen. Ammattiosastoksi täytä 036 www.pam.fi/liity


Aleksi Pakarinen
PuheenjohtajaHelsingin varastotyöntekijät ry:n historia

Helsingin varastotyöntekijät ry:n perustava kokous pidettiin sen aikaisen Liiketyöntekijäin liiton toimistolla 22.8.1930. Ensimmäisessä kokouksessa ilmoittautuivat jäseniksi N. Lehto, A. Hannula, A. Viljakainen, E. Wickholm, U. Ilmanen, P. Kahi ja N. Kanto. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin N. Lehto ja sihteeriksi A. Viljakainen.

Perustamiskokouksen jälkeen osasto ilmoittautui liittoon, jolloin sen jäsennumeroksi tuli 36, joka on käytössä vielä nykypäivänäkin muun muassa yhdistyksen logossa.

Vuonna 1931 toteutettujen 10 prosentin palkanalennusten jälkeen ammattilaisten palkkoja : Nuorempi varastomies 1490 mk/kk, vanhempi varastomies 1580 mk/kk, vanhempi naistyöntekijä 1000 mk/kk.

Alkuvuosien jäsenkehitys oli huomattavaa, vaikka alkuvuosiin mahtui huomattavia mullistuksia - sekä taloudellisia että maailmanpoliittisia.

Jäsenmäärän kehitys: (Vuosi / kokonaisjäsenmäärä)

1930 / 35 , 1931 / 42 , 1932 / 46 , 1933 / 44 , 1934 / 48 , 1935 / 70 , 1936 / 79 , 1937 / 113 , 1938 / 146 , 1939 / 71 , 1940 / 192 , 1941 / 662 , 1942 / 709 , 1943 / 631 , 1944 / 551 , 1945 / 1300Vuoden 2020 alussa jäseniä oli n. 4500

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa 20.04.2016 käsiteltiin ja hyväksyttiin johtokunnan esitys yhdistyksen uudeksi, päivitetyksi logoksi. Siinä on mm. värityksessä otettu huomioon edellisen logomme värisävyjä. Kuvassa on nyt mm. punainen trukki ja keltainen taakka trukin haarukassa. Logo otettiin käyttöön 21.04.2016.

Yhdistyksen syyskokouksessa 2016 tehtiin päätös johtokunnan esityksen mukaisesti yhdistyksen työttömien jäsenten mahdollisuudesta osallistua jatkossa yhdistyksen Eläkekerhon toimintaan johtokunnan seuraavan toimikauden alusta eli 2017. Ajatuksensa asiaan nosti johtokunnassa esille johtokunnan jäsen / sihteeri  Martti Ranta.