Puheenjohtaja

Puheenjohtajan terveiset kaudelle 2023-2024

Kevään 2023 työehtosopimusneuvottelut saatiin päätökseen ilman suurempia työtaisteluita ja pitkäjänteinen työ on tuottanut edistystä palkkausjärjestelmän kehittämisessä. Logistiikan työryhmän tuloksena saatiin työehtosopimukseen neuvoteltua kaksi uutta vaativuusluokkaa vaativimmille logistiikan työtehtäville, joiden on tarkoitus nostaa työntekijöiden ansioita.

Vaihderikkaasta neuvottelukierroksesta ei puuttunut dramatiikkaa ja samalla ensimmäistä kertaa historiassa kaupan alan varastojen lakkoja siirrettiin sovittelijan pyynnöstä. Tämä kuitenkin vain lisäsi päättäväisyyttä ja toi esiin toimivan logistiikan merkityksen koko yhteiskunnalle. 

Voidaan sanoa, että varastotyöntekijä on palkkansa ansainnut ja tästä on hyvä jatkaa paikallisia neuvotteluja uusien palkkaluokkien käyttöönotossa ja vaativuusluokittelussa. 1.1.2024 erityisesti paikallisen edunvalvonnan merkitys kasvaa entisestään, sillä parhaat asiantuntijat töiden vaativuuden määrittelyyn löytyvät työpaikoilta ja siellä mahdolliset siihen liittyvät ongelmat tulee ensisijaisesti myös ratkaista. Tämä on myös hyvä käytännön testi siitä, että löytyykö työnantajilta halua aitoon paikalliseen sopimiseen, vai onko se vain kauniita korulauseita, joita kerrotaan median edustajille.

Aleksi Pakarinen
puheenjohtaja