Helsingin varastotyöntekijät ry. vaatii avoimuutta liiton päätöksentekoon

30.4.2021

Helsingin varastotyöntekijät ry. on huolestunut tavasta, jolla tällä hetkellä Palvelualojen ammattiliittoa johdetaan. On selvää, että toimintaa sekä rahankäyttöä tulee sopeuttaa jäsenmäärän laskiessa ja tarkastella kriittisesti kulurakennetta liiton toimintojen osalta, jotta meillä olisi vielä tulevaisuudessakin laadukkaat jäsenpalvelut ja toimintakykyinen liitto-organisaatio. Maaliskuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut ovat tulleet kaikille yllätyksenä, niin valtuuston jäsenille, kuin ammattiosastoillekin.


Palvelualojen ammattiliiton valtuusto käsitteli syyskokouksessaan budjetin vuodelle 2021 ja budjettia käsiteltäessä tai talouden suuntaviivojen läpikäynnin yhteydessä ei ole viitattu tarpeeseen sopeuttaa toimintaa henkilöstökulujen osalta irtisanomalla työntekijöitä. Helsingin varastotyöntekijät ry. vaatii liiton hallitukselta selvityksen tilanteesta valtuustolle ja avaamaan niitä muutoksia, jotka ovat olleet niin yllätyksellisiä ja ennalta arvaamattomia, että tätä asiaa ei ole osattu ennakoida ja esitellä valtuustolle budjettia suunnitellessa.


Helsingin varastotyöntekijät ry:n mielestä on käsittämätöntä, että vielä syksyllä menojen kattamiselle oli selkeä näkemys ja suunnitelma, josta täysin poikkeavasti liiton hallitus on lähtenyt ajamaan omaa linjaansa. Jäsendemokratian kannalta on kestämätöntä, että näinkin suurissa päätöksissä sivuutetaan valtuusto täydellisesti, sillä asian on täytynyt syksyllä olla jo tiedossa ja voidaan katsoa jopa, että valtuustoa on johdettu harhaan, kun vuoden 2021 budjettia on käsitelty.


Helsingin varastotyöntekijät ry. ei hyväksy tapaa, jolla hallitus on mahdollisesti, joko ylittänyt toimivaltuutensa tai vaihtoehtoisesti pimittänyt tietoa valtuustolta budjetin suunnittelussa. Asiasta on viivytyksettä annettava selvitys valtuustolle, miksei mahdollisista henkilöstön vähennystarpeista ole budjetin esittelyn yhteydessä mainittu sanallakaan. Hallituksen jäsenten on muistettava heidän henkilökohtainen vastuunsa jäsenistöä kohtaan.Helsingin varastotyöntekijät ry.Lisätiedot:


Aleksi Pakarinen

puheenjohtaja

puheenjohtaja@varasto36.fi