Tokmanni on julkisuudessa esitetyistä väitteistä huolimatta halpuuttanut varastotyöntekijöiden palkkoja

25.9.2021

Tällä viikolla Tokmannin henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen on julkisuudessa valitellut työvoiman saatavuuden vaikeutta ja vaatinut hallitukselta toimia työvoimapulan helpottamiseksi ja yhtenä merkittävänä esteenä työvoiman saatavuudelle hän on esittänyt erilaiset sosiaaliturvan kannustinloukut. Julkisuudessa käyty keskustelu on nostanut esiin kritiikkiä yrityksen maksamista palkoista, joiden Huuskonen on kuitenkin kertonut olevan työehtosopimuksen mukaiset ja väittänyt, että palkkausta ei ole halpuutettu. Edellä mainittu ei kuitenkaan pidä paikkaansa varastotyöntekijöiden kohdalla ja Helsingin varastotyöntekijät ry. vaatii Tokmannin johdolta toimia, jolla palautetaan työntekijöiden palkkaus varastolla työehtosopimuksen mukaiseksi 

Helsingin varastotyöntekijät ry. on saanut jo aiemmin tietoja, jossa on selvinnyt, että Tokmanni varastoillaan ei ole tehnyt työehtosopimuksen mukaisia yleiskorotuksia työsuoritukseen perustuvan palkkausjärjestelmän muuttuviin palkanosiin. Yrityksessä on aiemmin yritetty löytää asiaan ratkaisua neuvotteluteitse, mutta työnantaja on kategorisesti ensin kieltäytynyt noudattamasta työehtosopimuksen määräyksiä ja myöhemmin tarjonnut sovintoa, jossa takautuvia palkkasaatavia ei maksettaisi lainkaan, eikä tehtyjä palkankorotuksia tehtäisi muutoinkaan täysimääräisinä. Helsingin varastotyöntekijät ry. ei voi hyväksyä työehtosopimuksen osapuolelta tällaista toimintaa, jossa järjestelmällisesti ja vakaasti harkiten rikotaan työehtosopimuksen määräyksiä. Erityisen tuomittavaa asiasta tekee se, että Tokmannilla on ollut oma edustaja kaupan liiton toimielimissä hyväksymässä kaupan alan työehtosopimusta, jossa näitä määräyksiä on käsitelty. Näin ollen ei voida väittää, että kyseinen toiminta olisi tietämättömyyttä vaan pikemminkin välinpitämättömyyttä yhteisistä sopimuksista.

Helsingin varastotyöntekijät ry. ei tule jättämään jäseniään yksin tämän ongelman kanssa ja asia tullaan edistämään kaikin käytettävissä olevin keinoin, aina siihen asti, kunnes kaikki palkkasaatavat on maksettu ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset on tehty. Sopimukset perustuvat aina luottamukseen ja toiminnallaan Tokmanni on työnantajana tätä kyseistä luottamusta horjuttanut. Helsingin varastotyöntekijät ry. katsoo, että työehtosopimuksen hyväksyminen alalle ei ole mahdollista ennen kuin Tokmanni on sitoutunut korjaamaan menettelyään ja sitoutuu maksamaan kertyneet palkkasaatavat työntekijöilleen täysimääräisenä. 


Helsingin varastotyöntekijät ry. johtokunta

Lisätiedot:

Aleksi Pakarinen
Puheenjohtaja
puheenjohtaja@varasto36.fi
0405463663