Ulosmarssi ja työnseisaus Meira Novalla

18.11.2022

Ulosmarssi ja työnseisaus

 

Helsingin varastotyöntekijät ry. ammattiosasto on päättänyt Meira Novan Tuusulan toimipistettä koskevasta ulosmarssista ja töiden keskeytyksestä 18.11.2022 kello 12. Töitä jatketaan iltavuorossa normaalisti kello 14 jälkeen.

Työntekijöiden ei tarvitse ilmoittaa poistumisestaan työnantajalle. Ammattiosasto hoitaa ilmoituksen työntekijöiden puolesta työnantajalle. Työnantajan työntekijöihin kohdistamia painostustoimenpiteitä ei tulla hyväksymään millään tapaa. Mikäli näin tapahtuu, niin ole yhteydessä luottamusmieheen.   

Normaalit lopetustyöt tehdään ja työnantajan omaisuudelle ei saa aiheuttaa vahinkoa. Töihin palataan kello 14 jälkeen työnseisauksen päätyttyä. Työnantajalla on oikeus olla maksamatta palkkaa työnseisauksen ajalta.

Ulosmarssin ja työnseisauksen syynä on Kaupan liiton yksipuolinen ilmoitus kieltäytyä neuvottelemasta palkoista sovitusti joulukuun 15. päivään mennessä. Vaadimme Kaupan liittoa palaamaan neuvottelupöytään ja aloittamaan palkkaneuvottelut Palvelualojen ammattiliiton kanssa. Kaupan alan yrityksen ovat tehneet hyvää tulosta ja nyt on työntekijöiden aika saada oma osuutensa, sekä tekemästään työstä kohtuullinen korvaus. Emme voi hyväksyä, että työnantajaliitto kiristää työntekijöitä viivyttämällä palkkaneuvotteluja tarpeettomasti piiloutumalla teollisuuden työnantajien selän taakse.

 

Lisätietoja:
Marko Häyhä 0405889796
pääluottamusmies