Varastopöytäkirjan suoritepalkkauksen määräysten noudattamisessa kohdataan ongelmia edelleen

7.1.2021

7.1.2021

Varastopöytäkirjan suoritepalkkausta koskevien määräysten noudattaminen

Helsingin varastotyöntekijät ry.n tietoon on tullut useita yrityksiä, joissa työnantaja on jättänyt noudattamatta kaupan alan työehtosopimuksen varastotyön suorituspalkkausta koskevia määräyksiä. Osan toimijoiden kanssa on asioihin löydetty yhtenäinen näkemys ja ammattiosasto toivookin, että jäsenet olisivat jatkossakin aktiivisesti yhteydessä omaan ammattiosastoonsa, jos omalla työpaikalla työnantaja ei huomioi suoritteita ylitöiden, lomarahan tai sairausajan palkassa tai muutoin jättää keskeisiä määräyksiä noudattamatta, eikä asiasta ole erikseen luottamusmiehen kanssa sovittu. 

lisätietoja:

Aleksi Pakarinen
puheenjohtaja 
puheenjohtaja@varasto36.fi